Anvendende tidsregistrering samt stempelur er alle ansatte utilfredse samt produktionen forsvinder

Det bliver hyppigt i hvert fald en gang om ugen, at vi kan læse i diverse aviser, at menige medarbejdere kæmper mod stress pga., at de ekstremt høje krav til den individuelle projektansatte har ændret sig betragteligt… Jeg har selv været ansat i en virksomhed, hvor vi til hyppige MUUS-samtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering , danmade.dk, , timeregistrering, og fraværsregistrering, som var blevet nedskrevet omkring vores arbejdsindsats… Det var ik rart, samt mange opfattede det som decideret overvågning. Det er tydeligt for mig, at dét trækker dårlige ting med sig! Så en opsang til alle arbejdsgivere lyder; hold fokus på lyksaglige medarbejdere, frem for effektivisering…

Jeg beder til gud om, at jordens befolkning kan nå at ændre denne udvikling..! En hel del synes, at det er ovenud godt, at der i denne tid er enormt meget opmærksomhed på trivsel på mange arbejdspladser. Det tror jeg til syvende og sidst vil gavne overskuddet. For glade og tilfredse medarbejdere resulterer i effektive medarbejdere.

Men samtidig med dette fokus, ses ligeledes en fokusering på optimering og effektivisering. Til at inderliggøre denne ekstreme effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur , danmade.dk/produkter/stempelur, for at kunne overvåge medarbejderne… Stress er en af vort samfunds største sygdomme, & jeg er ikke i tvivl om, at stress-relaterede sygdomme kan spores til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur… Ydermere tillægges der ligeledes den stressende lyd fra et såkaldt stempelur, som absolut ikke bidrager til et herligt arbejds-miljø.

En hel del har den mening, at konstante effektivisering er dårlig for mennesket! Overalt hvor jeg opholder mig, er det krævet at folk arbejde hurtigere. Det ses eksempelvis i den omsiggribende kontrollering foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. De ansatte nå det samme, dog på meget reduceret tid! Det kan jo ik’ udvikle sig sådan, at hele samfund skal bekæmpe stress.