En facaderensning og imprægnering giver en nedslidt facade fornyet liv

For et hvilket som helst firma er en ordentlig facaderens og facadeimprægnering en optimal strategi i forsøget på at opbygge og bevare et attraktivt renommé blandt ansatte og kunder. En flot bygningsfacade giver nemlig indtryk af en professionel virksomhed. Derudover er en facaderensning såvel som en facadeimprægnering en investering i at bibeholde en sund facade og bagvedliggende konstruktion. I fald virksomhedens bygningsfacade fremstår beskidt og nedslidt, er det således fordelagtigt at få et professionelt servicefirma til at skænke virksomhedsfacaden fornyet glans og liv ved hjælp af en facaderens.

Her til lands er vi kendt for at have foranderlige vejrforhold med betydelige temperaturmæssige forskelle. Samtidig sætter trafikos og anden forurening samt biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos grimme mærker på enhver facade over tid. Risikoen ved den slags gevækster på facaden er, at de kan lave ødelæggende frostskader i bygningskonstruktionen. Derfor er en ordentlig facaderensning, som fjerner al overskydende forurening og alge- eller svampevækst på virksomhedens facade, til hver en tid en favorabel investering for jeres virksomhed.

En professionel facaderens kan i mange tilfælde stå for sig selv eller fungere som en del af en mere gennemgribende facaderenovering. Endvidere er der forskellige former for afrensning af en facade, og det ideelle metodevalg afgøres af, hvilke bygningsmaterialer jeres firmas hovedsæde er konstrueret af. Der tages tillige højde for, om det blot er forureningspartikler foruden alger, mos og svampe, som har hobet sig op og skal fjernes eller, om der måske er en tidligere facadeimprægnering eller anden overfladebehandling, som først skal renses bort fra facaden.

Bagefter den endegyldige beslutning om, at I skal have en facadeafrensning, er blevet taget, er det som udgangspunkt smart at spørge efter uforpligtende tilbud fra op til 3 servicefirmaer med speciale i facaderens og facadeimprægnering. Firmaet, som jeres virksomhed ansætter til opgaven, vil derefter først i samråd med nogle af jeres repræsentanter overveje, hvad for en fremgangsmåde til facaderens, der bedst tilfredsstiller jeres virksomheds aktuelle behov. Herunder tager firmaets specialister blandt andet stilling til, hvor betragteligt jeres reelle budget for facadeafrensningen er såvel som hvor nænsom en metode, der vil være nødvendig i forhold til bygningsfacadens aktuelle stand og byggematerialer.

Størstedelen af facadeafrensningsfirmaer vil udrydde mulige svampe, alger og lignende fra facadekonstruktionen, før deres medarbejdere sætter gang i den mere omfattende facaderensning. Bagefter er en omfattende spuling af bygningsfacaden med varmt eller en sjælden gang isnende koldt vand, som på baggrund af bygningsfacadens materiale og stand kan være blandet sammen med et eller flere kemiske stoffer, den mest anvendte metode til en facaderensning. For at skabe et flot og varigt resultat vil servicefirmaet som regel udføre en holdbar facadeimprægnering, som gør den nyrensede facade flot og stærk de næste mange år.